Muutoksia vuosikokouksen esityslistaan

Vuosikokouksen esityslistaan tuli pari asiaa lisää. Esityslista on siis muuttunut kohdasta 12 eteenpäin.

Huonekasviseura ry 3.3.2018 klo 15:00
ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
5. Esitellään toimintakertomus.
6. Esitellään ja vahvistetaan tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma.
9. Esitellään ja vahvistetaan talousarvio ja jäsenmaksun suuruus ajalle 1.4.2018-31.3.2019.
10. Valitaan hallituksen kokoonpano, puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2018.
11. Todetaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.
12. Todetaan taloudenhoitaja/jäsenrekisterinpitäjä ja päätetään siirtää hänelle pankkitilin käyttöoikeudet.
13. Jätetään entiselle taloudenhoitaja/jäsenrekisterinpitäjälle pankin käyttöoikeudet 4 viikon ylimenokauden ajaksi.
14. Muut esille tulevat asiat.
15. Kokouksen päättäminen.

Paula Heino-Linnahalme, pj.
Huonekasviseura ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.